Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
  08.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення
  (Повідомлення про інформацію)

   

  07.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Сiроклин Юрiй Вiталiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.06.2018 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

  07.06.2018
 • ПОВІДОМЛЕННЯ

  про проведення загальних зборів акціонерного товариства

  Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

  01.06.2018
Главная / News / ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ

про зміну у порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товаритсва «Укренергоремонт»

За  пропозицією  акціонера, Босого Ю.П., якому належить: 450 цінних паперів (простих іменних акцій), що становить 450 голосуючих цінних паперів та складає 45 відсотків у СК, Дирекцією ПрАТ «Укренергоремонт» було прийнято рішення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (далі – ПрАТ «Укренергоремонт»), (місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська (колишня назва – 10-річчя Жовтня), буд. 37-б), що відбудуться 13 квітня 2017 року о 11 год.00 хв., за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська (колишня назва – 10-річчя Жовтня), буд. 37-б, приміщення 21, реєстрацію акціонерів здійснювати в день та за місцем проведення зборів з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин, нових питань порядку денного наступного змісту:

 1. Прийняти рішення про скасування рішення Позачергових Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 22.12.2016 року.
 2.  Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

У зв’язку з цим порядок денний річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт», проведення яких відбудеться 13 квітня 2018 року, містить наступні питання:

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  та висновків Ревізора.
 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2016 рік.
 5. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
 6. Обрання Ревізора.
 7. Прийняти рішення про скасування рішеннь Позачергових Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 22.12.2016 року.
 8. Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

Генеральний директор

ПрАТ “Укренергоремонт”                 _______________                                 Сіроклин Ю.В.