Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • ПОВІДОМЛЕННЯ

  про проведення загальних зборів акціонерів

  Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

  15.03.2019
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
  08.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення
  (Повідомлення про інформацію)

   

  07.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Сiроклин Юрiй Вiталiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.06.2018 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

  07.06.2018
Главная / News / Объявление

Объявление

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна,  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  вул. 10-річчя Жовтня, буд.37 Б.

 

Шановні акціонери!

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 16 квітня 2018 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-Б, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2018 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 07 квітня 2017 року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2017 рік.
 5. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
 6. Про обрання Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт».
 7. Вирішення питання щодо продовження терміну дії повноважень підписанта.
 8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

            Генеральний директор

            ПрАТ “Укренергоремонт”                                                  Сіроклин Ю.В.