Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Повідомлення!

Повідомлення!

Повідомлення про внесення змін

 до порядку денного річних загальних зборів

 

 

         Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 28 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21 (оголошення про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  за № 60(2314)  від 29.03.2016р.) шляхом включення нових питань.

 

 

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:

 

6-е питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю» „Укренергоремонт" .

 

7-е питання порядку денного: «Обрання ліквідатора з припинення ПрАТ „Укренергоремонт”.

 

8-е питання порядку денного: «Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ „Укренергоремонт” на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”.

 

9-е питання порядку денного: «Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

10-е питання порядку денного: «Затвердження порядку, строків та умов припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

11-е питання порядку денного: «Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства ПрАТ „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

 

Нагадуємо, що для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 року.

 

 

 

Генеральний директор  ПрАТ “Укренергоремонт”                      Сіроклин Ю.В.