Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

Главная / News / Объявление

Объявление

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна,  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  вул. Гданцівська, буд.37 б.

 

Шановні акціонери!

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 22 липня 2019 року о 9.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-б  відбудуться загальні збори акціонерів Товариства, які відповідно до п. 11.3 Статуту Товариства та ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»  є позачерговими загальними зборами.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 липня 2019 року року з 08.30 год. до 08.50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 16 липня 2019 року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів та проекти рішень

(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення по першому питанню:

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати наступний склад лічильної комісії:

           Голова – Сіроклин Павел Феофанович;

           Член комісії – Овчінніков Максим Анатолійович.

            Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення загальних зборів.

            Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборів.

 

  1. Про звільнення Сіроклина Ю.В. з посади Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт».

Проект рішення по другому питанню:

Звільнити за власним бажанням з 23 липня 2019 року з посади  Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» Сіроклина Юрія Віталійовича.

 

  1. Про обрання Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт»

Проект рішення по третьому питанню:

Обрати на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» Усовича Ігоря Олексійовича. Повноваження Генерального директора ПрАТ «Укренергоремонт»  чинні з 24 липня 2019 року до закінчення терміну повноважень (протягом 3х років). Після закінчення трирічного терміну повноваження Генерального директора Товариства дійсні до обрання Загальними Зборами акціонерів наступного Генерального директора або до припинення повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства.

 

 

  1. Про укладення трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».

Проект рішення по четвертому питанню:

Укласти трудовий договір (контракт) з Усовичем Ігорем Олексійовичем як з Генеральним директором ПрАТ «Укренергоремонт».

 

  1. Про зміну відомостей про підписанта.

Проект рішення по пятому питанню:

У зв’язку із  звільненням Сіроклина Юрія Віталійовича з посади Генерального Директора, виключити  Сіроклина Ю.В.  з осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені ПрАТ «Укренергоремонт» без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант).

 

  1. Затвердити новий склад Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт».

Проект рішення по шостому питанню:

Затвердити новий склад Дирекції ПрАТ «Укренергоремонт»:

Голова дирекції - Генеральний директор -  Усович Ігор Олексійович.            Члени Дирекції:-        комерційний директор – Босий Юрій Павлович;-        директор з маркетингу та збуту – Сіроклин Павло Феофанович;-        директор представництва – Овчінніков Максим Анатолійович, -        головний бухгалтер – Пашко Людмила Іванівна.            Обрані члени Дирекції виконують свої обов’язки до закінчення терміну повноважень. Після закінчення  трирічного терміну повноваження членів Дирекції дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Дирекції або припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

 

  1. Про призначення уповноваженої особи на проведення дій щодо реєстрації змін, затверджених цим протоколом.

Проект рішення по сьомому питанню:

Уповноважити Пашко Людмилу Іванівна на проведення всіх заходів для державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін, які прийняті на засіданні загальних зборів Товаристві від 22 липня 2019 року.

 

 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місці проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

 

 

 

            Генеральний директор

            ПрАТ “Укренергоремонт”                                                  Сіроклин Ю.В. 

Повідомлення Генерального директора скачать PDF файл