Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+380 (564) 903-456 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
  08.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення
  (Повідомлення про інформацію)

   

  07.06.2018
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Сiроклин Юрiй Вiталiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 07.06.2018 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 50004, м. Кривий Рiг, вул.Гданцiвська, буд. 37Б 4. Код за ЄДРПОУ 21888124 5. Міжміський код та телефон, факс 050-458-30-90 (0564) 903-602 6. Електронна поштова адреса buh@ukrenergoremont.com II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата) 2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ukrenergoremont.com/news в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 13.04.2017 обрано Ревiзор Немирська Анна Анатолiївна 0 Зміст інформації: Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 13 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про обрання Заступника головного бухгалтера Немирської Анни Анатолiївни Ревiзором ПрАТ " Укренергоремонт " на новий термiн до «13» квiтня 2020 року. Немирська Анна Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду Заступник головного бухгалтера . Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера , Ревiзор ПрАТ " Укренергоремонт ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  07.06.2018
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  20.04.2018
Главная / Оборудование / Фрезерное оборудование

Фрезерное оборудование

Фрезерное оборудование

Фрезерные

Станки с ручным управлением

 

6P13

1

Размеры рабочей поверхности стола, мм

Наибольшее перемещение стола продольное, мм

Наибольшее перемещение стола поперечное, мм

Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм

400х1600

1000

300

420

 

HK-UFN

 

1

Стол, мм

Наибольшее перемещение стола продольное. мм

Наибольшее перемещение стола поперечное, мм

Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм

 

320х1250

800

250

420

 

6Р81

 

1

Стол, мм

Наибольшее перемещение стола продольное. мм

Наибольшее перемещение стола поперечное, мм

Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм

250х1000

630

210

320

Фрезерно-расточные обрабатывающие центры с ЧПУ

 

VC860

3-х осевой

SPINNER

Германия

 

1

Х=860, Y=610, Z=500

N=12000 об/мин

32 инструмента

Стол 1020х610

Нагрузка стола 600 кг

 

VC860

4-х осевой

SPINNER

Германия

 

1

Х=860, Y=610, Z=500, 4-я ось – поворотный стол

N=12000 об/мин

32 инструмента

Стол 1020х610

Нагрузка стола 600 кг

 

 

ИP500

ПМФ4

1

 

Размеры рабочей поверхности стола. мм

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

Перемещение подвижных узлов. Мм

    - поперечно-подвижного стола (ось Х)

    - вертикально-подвижной шпиндельной бабки (ось Y)

    - продольно-подвижной стойки (ось Z)

Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм

Наибольший диаметр сверления в стали средней твердости, мм

Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм

500х500

700

 

800

500

500

180

40

160

 

 

Горизонтально – расточной

модернизированный для пятиосевой обработки с ЧПУ

2А622

1

Наибольший диаметр расточки шпинделем, мм

Рабочая поверхность стола, мм

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг

Наибольшее перемещение стола, мм

Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм

320

1120 х 1250

4000

1000 х 1250

110