Производство и поставки продукции общего машиностроения
Производство запасных частей к железнодорожной технике
+38 (066) 02-00-190 0 (800) 400-190 info@ukrenergoremont.com

Новости

 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021р. - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ: 24888124).

  23.04.2021
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ” Повідомляє , що 26 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, буд. 37-Б, кабінет Генерального директора відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

  25.03.2021
 • Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

  29.01.2021
Главная / Акционерам / Объявления

Объявления

29.03.2017р.

ІНФОРМАЦІЯ

про зміну у порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товаритсва «Укренергоремонт»

 

За  пропозицією  акціонера, Босого Ю.П., якому належить: 450 цінних паперів (простих іменних акцій), що становить 450 голосуючих цінних паперів та складає 45 відсотків у СК, Дирекцією ПрАТ «Укренергоремонт» було прийнято рішення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (далі – ПрАТ «Укренергоремонт»), (місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська (колишня назва – 10-річчя Жовтня), буд. 37-б), що відбудуться 13 квітня 2017 року о 11 год.00 хв., за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська (колишня назва – 10-річчя Жовтня), буд. 37-б, приміщення 21, реєстрацію акціонерів здійснювати в день та за місцем проведення зборів з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин, нових питань порядку денного наступного змісту:

 

 1. Прийняти рішення про скасування рішення Позачергових Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 22.12.2016 року.
 2.  Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

 

У зв’язку з цим порядок денний річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт», проведення яких відбудеться 13 квітня 2018 року, містить наступні питання:

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
 3. Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  та висновків Ревізора.
 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2016 рік.
 5. Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.
 6. Обрання Ревізора.
 7. Прийняти рішення про скасування рішеннь Позачергових Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» від 22.12.2016 року.
 8. Прийняти рішення про скасування процедури припинення Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» шляхом його перетоворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоремонт».

 

Генеральний директор

ПрАТ “Укренергоремонт”                 _______________                                 Сіроклин Ю.В.  

 

07.03.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна,  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  вул. 10-річчя Жовтня, буд.37 б.

 

Шановні акціонери!

 

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 13 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 13 квітня 2017 року з 10.30 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом  на 24 годину за три робочі, а саме на 07 квітня 2017 року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 • Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 

 • Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

 

 • Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  та висновків Ревізора.

 

 • Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Товариства за 2016 рік.
 • Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.

 

 • Обрання Ревізора.Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

 

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

 

Генеральний директор

           ПрАТ “Укренергоремонт”                                                  Сіроклин Ю.В

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення про внесення змін

 до порядку денного річних загальних зборів

 

 

         Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які відбудуться 28 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21 (оголошення про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  за № 60(2314)  від 29.03.2016р.) шляхом включення нових питань.

 

 

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:

 

6-е питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю» „Укренергоремонт" .

 

7-е питання порядку денного: «Обрання ліквідатора з припинення ПрАТ „Укренергоремонт”.

 

8-е питання порядку денного: «Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ „Укренергоремонт” на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт”.

 

9-е питання порядку денного: «Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

10-е питання порядку денного: «Затвердження порядку, строків та умов припинення Приватного акціонерного товариства „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

11-е питання порядку денного: «Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства ПрАТ „Укренергоремонт” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю».

 

 

Нагадуємо, що для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Сіроклин Ю.В.

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 року.

 

 

 

Генеральний директор  ПрАТ “Укренергоремонт”                      Сіроклин Ю.В. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРЕНЕРГОРЕМОНТ”

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

         Україна,  Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,  вул. 10-річчя Жовтня, буд.37 б.

 

Шановні акціонери!

 

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укренергоремонт» повідомляє Вас, що 28 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, буд. 37-б  прим. 21, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2016 року з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016 року.

 

Порядок денний загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 

 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.
 3. Звіт і висновки ревізора  про  діяльність товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків  ревізора.
 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік.

 

                           Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

 

Найменування

період

показника

2015

2014

Усього активів

47860

41349

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8932

6229

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12427

6900

Сумарна дебіторська заборгованість

19326

21774

Грошові кошти та їх еквіваленти

4248

4645

Власний капітал

1495

1495

Статутний капітал

1

1

Довгострокові зобов'язання)

-

-

Поточнізобов'язання

17197

10415

Чистий прибуток (збиток)

(398)

2231

Середньорічна  кількість  акцій (шт.)

1000

1000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

106

91

 

 

    Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою проведення зборів у робочі дні з 8.00 год. до 16-30 год. (перерва з 12.00 до 12.30). В день проведення зборів товариство може надавати документи акціонерам у місті проведення загальних зборів. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів  –  генеральний  директор Сіроклин Ю.В.

 

Телефон для довідок: (0564) 90 36 02.